Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť sa zaoberá produkciou presných mechanických súčastí od kusových zákazok až po stredne seriové. Výrobný program spočíva vo výrobno-dodávateľských a kooperačných službách pre strojársky, potravinársky, energetický a iný priemysel. Významnou oblasťou je tiež konštrukcia a výroba foriem prípadne ich častí pre vstrekovanie plastov pre významné svetové značky ako Bentley, Porsche, Audi, Boeing, Kia, VW. Špecializujeme sa taktiež na obrábanie súčiastok, ktoré vyžadujú 4-osé, 5-osé simultánne obrábanie a EDM technológie.
Jedna z významných oblasti spoločnosti je produkcia kompozitných(karbónových) dielov v osobitnej divízii. Dodávateľsky obsluhujeme významné svetové značky.
R&D MOLD MACHINING s.r.o. pôsobí na trhu od roku 2008. Viac informácii na www.radmold.sk