Charakteristika spoločnosti

Firma Qualinox AG je švajčiarska firma , ktorá sa zaoberá potrubárskymi / zváračskými prácami a montážou potrubných rozvodov a zariadení . Prácovná činnosť firmy je orientovaná predovšetkým na chemický, farmaceutický a potravinársky priemysel.