Charakteristika spoločnosti

Naša spoločnosť vykonáva kontrolu kvality stavebných prác na stavbe
výkon skúšok stavebných materiálov v laboratóriu
certifikácia stavebných výrobkov
certifikácia systémov manažérstva