Spoločnosť PYROTECHNICS ACTIVITIES spol. s r. o. vznikla na základe požiadaviek našich náročných klientov, a postupným rozširovaním firmy sa rozširovali aj predmety podnikania v pyrotechnike. Zaoberáme sa doslova pyrotechnikou od A po Z:
- veľkoobchod, maloobchod, vývoj, výroba, export a import zábavnej pyrotechniky,
- kompletná realizácia ohňostrojov a ohňostrojných prác, pre rôzne akcie ako súkromné tak aj firemné,
- špeciálne pyrotechnické, trikové efekty, kaskadérske kúsky pre film televíziu, divadlá, hudobné skupiny, módne show,
- trhacie a deštrukčné práce,
- výroba a spracovanie výbušnín,
- pyrotechnické prehliadky proti nástražno výbušným systémom, vozidiel, balíkov, listov a VIP objektov,
- pyrotechnickými prieskumy s vyhľadávaním munície z II. Svetovej vojny a jej následnou likvidáciou,
- stavebné deštrukcie, výroba, spracovanie a predaj výbušnín, sanácia stavieb vrátane horolezeckej a potápačskej techniky.
Vyhľadávanie kovových a nekovových predmetov pod zemou zemným radarom až do hĺbky 5 metrov a v stenách do hrúbky 1 metra. Pracovníci firmy dostali ešte v rokoch 1993 tie najlepšie odborné vedomosti získané na odborných školeniach, seminároch a zahraničných konferenciách pyrotechnikov, ktoré sa konali na Slovensku a rôznych miestach Európy.

V prípade, že Vás naša ponuka zaujala, pošlite nám svoj životopis v slovenskom jazyku na e-mailovú adresu: [email protected] Do predmetu správy uveďte prosím názov pozície, o ktorú máte záujem.

Taktiež do životopisu poprosím uviesť:
Súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov iba v spoločnosti PYROTECHNICS ACTIVITIES spol. s r.o. prostredníctvom stránky www.profesia.sk v rámci počítačovej siete internet. Som si vedomý/á, že informácie, ktoré poskytujem tykajúce sa aj zobrazenia fotografie, patria do Osobitnej kategórie osobných údajov. Vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované výlučne pre účely databázy uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zák. č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov. Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 3 rokov a podľa §20 odst.3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať do lehoty 30 dní. Po období 3 rokov budú údaje vymazané.

Kontaktovať budeme len tých uchádzačov, ktorý spĺňajú vyššie uvedené podmienky.
Za pochopenie ďakujeme.


Ponuky spoločnosti e-mailom