Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť prevádzkuje očnú ambulanciu v meste Svit, Poliklinika na Ul. Fraňa Kráľa 14