Charakteristika spoločnosti

Občianske združenie Punkt vzniklo v roku 2007 za účelom propagácie a podpory výskumu v oblasti dizajnu, výtvarného umenia, architektúry a urbanizmu. Postupne sme rozšírili svoj zámer na komplexnú podporu rozvoja mesta na rôznych úrovniach: podpory komunitného života a miestnej ekonomiky, prepojenia potrieb obyvateľov s urbánnym rozvojom, ako i zodpovedného nakladania s odpadom a jeho redukcie v praxi. Rozsahom svojich aktivít sme sa stali jedinou neziskovou organizáciou svojho druhu na Slovensku.

Ponuky práce: "punkt"

1 - 1 z 1