Technical designers for Punch Precision Detva

Punch Property Slovakia, s.r.o.

Place of work
Straz 22, Banská Bystrica region, Banská Bystrica, Detva, Lučenec, Rimavská Sobota, Zvolen, Žiar nad Hronom
Contract type
full-time

Information about the position

Job description, responsibilities and duties

Punch Precision Detva is an automotive supplier manufacturing aluminum forged chassis components to the world's leading TIER 1 and TIER 2 automotive suppliers.

We are currently hiring in the Design Department for our business park in Detva, Central Slovakia. This is a great opportunity to be a part of our local organisation from the start.

Department: total 4 employees
-1 team leader + 2 - 3 designer

Function of department:
-Check all 2D drawing and 3D model which are submitted by customer for new projects and forward
all necessary information to Process & Material Dep. to work out QAF.
-Design all forging stages for new part projects by 3D model and 2D drawing.
-Evaluate all design proposals by forging simulation
-Check with die & tool manufacturing (internal external) all design aspects to produce die & tooling's,
including 3D scanning of used die to evaluate die life time

Desired skills of employee:
-General good technical understanding - in best case: experience in forging industry with aluminum
material.
-Work with 3D design software - preferred: SolidWorks 1 Catia V, Siemens NX, Creo or Visi.
-Employees need experience in 3D modeling by min 2 - 3 years. Best case: experience in work for die
and tool design for forging or casting industry.
-General understanding of FEM simulation, in best case experience in software: Simufact, Deform,
Forge, or Qform.
-Know how in tooling manufacturing and machining.
-Language: Slovak, English, German (optional).

Special skills of team leader:
-Leader ship to manage small team
-More experience in 3D design: 3 - 5 years
-Well known in customer contact

Education:
-Technical engineering school
-University
-Person with enough experience from former jobs 5 years

------
Popis Práce: Dizajnové Oddelenie

Oddelenie: celkom 4 zamestnanci
1 vedúci tímu + 2-3 dizajnéri/ návrhári

Funkcia Oddelenia:
-Kontrola všetkých 2D výkresov a 3D modelov, predložené zákazníkom pre nové projekty a odovzdať
všetky potrebné informácie oddeleniu procesov a materialov na spracovanie QAF.
-Navrhovanie všetkých fáz kovania pre nové projekty pomocou 3D modelu a 2D výkresov.
-Hodnotenie všetkých návrhov simuláciou kovania.
-Kontrola die&tool manudacturing (interné/externé) všetky návrhi na výrobu die&tooling’s, vrátane -
3D skenovania použitého die a vyhodnotiť životnosť die.

Zručnosti Zamestnanca:
-Dobré všeobecné technické porozumenie- v najlepšiom prípade: skúsenosti s kovaním v priemysle
s hliníkovým materialom.
-Práca s 3D softvérom na projektovanie- preferované zručnosti s Solid Works 1 Catia V, Siemens NX,
Creo alebo Visi.
-Minimalne 2-3 roky skúsenosti s prácou v die&tool design pre kovanie a odlievanie.
-Všeobecné pochopenie simulácie FEM, v najlepšiom prípade : skúsenosti so softvérom: Simufact,
Deform, Forge alebo Qform.
-Know How pri výrobe a obrábaní nástrojov.
-Jazyk: Slovenský, Anglický, Nemecký (nepovinné)

Zručnosti vedúceho tímu:
-Vodcovské schopnosti na vedenie menšieho tímu.
-Viac skúsenosti v 3D design: 3 – 5 rokov.
-Dobre známy v kontaktoch so zákazníkom.

Vzdelanie:
-Technické Inžinierstvo
-Vysokoškolské Vzdelanie
-Osoba s dostatočnými skúsenostami z bývalých pracovných miest 5 rokov.

Requirements for the employee

Candidates with education suit the position

Follow-up/Higher Professional Education
University education (Bachelor's degree)
University education (Master's degree)

Educational Specialization

Technical Engineering

Advertiser

Brief description of the company

Punch Precision Detva is a leading supplier of aluminum forged chassis components to the automotive industry. We supply aluminum forged and machined components for car chassis technology to leading TIER 1 and TIER 2 automotive companies.

Punch Precision will be based in new, state-of-the art production facilities in a new business park in Detva.

Company address

Punch Property Slovakia
Straz 22
960 01 Zvolen

Contact

Contact person: P De Keyser
Tel.: +32494500404
E-mail: send CV
ID: 3319594   Dátum zverejnenia: 28.2.2018