Technical designers for Punch Precision Detva

Punch Property Slovakia, s.r.o.

Place of work
Stráž 22, Zvolen-Tepličky
Contract type
full-time
Basic wage component (gross) and other rewards
specialist: 1350 euros , teamleader: 1650 euros

Information about the position

Job description, responsibilities and duties

Punch Precision Detva is an automotive supplier manufacturing aluminum forged chassis components to the world's leading TIER 1 and TIER 2 automotive suppliers.

We are currently hiring in the Design Department for our business park in Detva, Central Slovakia. This is a great opportunity to be a part of our local organisation from the start.

Department: total 4 employees
-1 team leader + 2 - 3 designer

Function of department:
-Check all 2D drawing and 3D model which are submitted by customer for new projects and forward
all necessary information to Process & Material Dep. to work out QAF.
-Design all forging stages for new part projects by 3D model and 2D drawing.
-Evaluate all design proposals by forging simulation
-Check with die & tool manufacturing (internal external) all design aspects to produce die & tooling's,
including 3D scanning of used die to evaluate die life time

Desired skills of employee:
-General good technical understanding - in best case: experience in forging industry with aluminum
material.
-Work with 3D design software - preferred: SolidWorks 1 Catia V, Siemens NX, Creo or Visi.
-Employees need experience in 3D modeling by min 2 - 3 years. Best case: experience in work for die
and tool design for forging or casting industry.
-General understanding of FEM simulation, in best case experience in software: Simufact, Deform,
Forge, or Qform.
-Know how in tooling manufacturing and machining.
-Language: Slovak, English, German (optional).

Special skills of team leader:
-Leader ship to manage small team
-More experience in 3D design: 3 - 5 years
-Well known in customer contact

Education:
-Technical engineering school
-University
-Person with enough experience from former jobs 5 years

------
Popis Práce: Dizajnové Oddelenie

Oddelenie: celkom 4 zamestnanci
1 vedúci tímu + 2-3 dizajnéri/ návrhári

Funkcia Oddelenia:
-Kontrola všetkých 2D výkresov a 3D modelov, predložené zákazníkom pre nové projekty a odovzdať
všetky potrebné informácie oddeleniu procesov a materialov na spracovanie QAF.
-Navrhovanie všetkých fáz kovania pre nové projekty pomocou 3D modelu a 2D výkresov.
-Hodnotenie všetkých návrhov simuláciou kovania.
-Kontrola die&tool manudacturing (interné/externé) všetky návrhi na výrobu die&tooling’s, vrátane -
3D skenovania použitého die a vyhodnotiť životnosť die.

Zručnosti Zamestnanca:
-Dobré všeobecné technické porozumenie- v najlepšiom prípade: skúsenosti s kovaním v priemysle
s hliníkovým materialom.
-Práca s 3D softvérom na projektovanie- preferované zručnosti s Solid Works 1 Catia V, Siemens NX,
Creo alebo Visi.
-Minimalne 2-3 roky skúsenosti s prácou v die&tool design pre kovanie a odlievanie.
-Všeobecné pochopenie simulácie FEM, v najlepšiom prípade : skúsenosti so softvérom: Simufact,
Deform, Forge alebo Qform.
-Know How pri výrobe a obrábaní nástrojov.
-Jazyk: Slovenský, Anglický, Nemecký (nepovinné)

Zručnosti vedúceho tímu:
-Vodcovské schopnosti na vedenie menšieho tímu.
-Viac skúsenosti v 3D design: 3 – 5 rokov.
-Dobre známy v kontaktoch so zákazníkom.

Vzdelanie:
-Technické Inžinierstvo
-Vysokoškolské Vzdelanie
-Osoba s dostatočnými skúsenostami z bývalých pracovných miest 5 rokov.

Requirements for the employee

Candidates with education suit the position

Follow-up/Higher Professional Education
University education (Bachelor's degree)
University education (Master's degree)

Educational Specialization

Technical Engineering

Advertiser

Brief description of the company

Punch Precision Detva is a leading supplier of aluminum forged chassis components to the automotive industry. We supply aluminum forged and machined components for car chassis technology to leading TIER 1 and TIER 2 automotive companies.

Punch Precision will be based in new, state-of-the art production facilities in a new business park in Detva.

Company address

Punch Property Slovakia
Straz 22
960 01 Zvolen
ID: 3319594   Dátum zverejnenia: 5.4.2018   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   specialist: 1350 euros , teamleader: 1650 euros