Charakteristika spoločnosti

Sme spoločnosť zaoberajúca sa prevádzkovaním lekární a veľkodistribúciou humánnych liekov.