Správca rizikových úverov

Prvá stavebná sporiteľňa a.s.

Miesto práce
Bajkalská 30, Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
dohodou
Mzdové podmienky (brutto)
1 000 EUR/mesiacUvedená výška mzdy predstavuje minimálnu garantovanú tarifnú mzdu vzťahujúcu sa na uvedenú pracovnú pozíciu. Zmluvná tarifná mzda bude dohodnutá v súlade s odbornými znalosťami a schopnosťami ako aj inými osobnými charakteristikami kandidáta. Možnosť získať cieľovú ročnú odmenu až do výšky 2 mesačných platov.

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Hľadáme posilu do tímu early collection, ktorý má zodpovednosť za správu rizikových úverov. Hľadáme niekoho, kto má skúsenosť s komunikáciou s klientom. Niekoho, kto chce našim klientom pomáhať včas a riadne si plniť priority pri splácaní úveru. Ideálny kandidát má záujem hľadať individuálne riešenia s cieľom obnoviť splátkovú disciplínu klienta.

Detailná náplň práce:
• Aktívna a pasívna telefonická komunikácia s dlžníkmi banky a tretími stranami (katastrálne úrady, poisťovne, exekútori, daňové úrady a ďalšie subjekty v predžalobnom, resp. predexekučnom štádiu).
• Spracovávanie exekúcií a konkurzov.
• Sledovanie vymáhaných pohľadávok z dôvodu zamedzenia ich premlčania.
• Činnosti spojené s odstúpením od úverových zmlúv, vrátane vyhotovovania písomných upomienok a výziev.
• Vykonávanie zúčtovania medziúverových kont z dôvodu odstúpenia od úverových zmlúv.
• Činnosti spojené s vybavovaním externých exekúcií prikázaním pohľadávky z účtu v banke, predajom založenej nehnuteľnosti, resp. exekúcií vedených iným zákonným spôsobom.
• Kontrola a spracovávanie kontrolných zostáv súvisiacich s agendou upomínania.

Zamestnanecké výhody, benefity

• príležitosť pre rozvoj a osobný rast,
• možnosť prinášať zmeny a presadzovať zlepšenia,
• pružný pracovný čas,
• možnosť práce z domu
• možnosť získať cieľovú ročnú odmenu do výšky 2 mesačných platov
• zvýhodnené podmienky produktov PSS
• príjemné pracovné prostredie
• bezplatné parkovanie na vlastnom parkovisku banky

Informácie o výberovom konaní

• životopis v slovenskom jazyku s udaním pracovnej pozície a súhlas so spracovaním osobných údajov prosíme zaslať e-mailom alebo poštou
• pri žiadostiach zaslaných e-mailom vyznačte do kolónky predmet/subject názov pozície, o ktorú sa uchádzate

Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem. Z technických dôvodov budeme kontaktovať len vybraných uchádzačov. Ostatné žiadosti spolu so životopismi, ktoré nebudú vyžiadané späť do 1 mesiaca po uzavretí výberového konania, budú vymazané a skartované v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že právnym základom spracovania Vašich osobných údajov je Vami udelený súhlas. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je výberový proces na obsadenie pracovného miesta o ktoré ste prejavili záujem. Počas spracovania osobných údajov máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Osobné údaje sú spracované personálnym oddelením našej spoločnosti (PSS). Otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov môžete zasielať na zodpovednú osobu PSS formou e-mailu na: [email protected] V súvislosti so spracovaním osobných údajov si Vás dovoľujeme upozorniť, že v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES máte, ako dotknutá osoba, počas spracovania osobných údajov nasledovné práva: právo požadovať od PSS prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie a/alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo vzniesť námietku proti profilovaniu, právo na prenositeľnosť osobných údajov, právo podať sťažnosť na spracúvanie osobných údajov orgánu dozoru - Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na profilovaní a ktoré má právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás podobne významne ovplyvňujú; pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že uvedené práva ste ako dotknutá osoba oprávnená uplatniť v prípade, ak uplatnenie takéhoto práva umožňuje platný všeobecne záväzný právny predpis o ochrane osobných údajov a vykonanie konkrétneho práva je u PSS technicky možné. Súčasne si Vás dovoľujeme informovať, že PSS nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou

Vzdelanie v odbore

ekonomické, technické

Počet rokov praxe

1

Pozícia je vhodná pre absolventa

Áno

Osobnostné predpoklady a zručnosti

• prax v bankovom / finančnom sektore
• skúsenosť s prácou s pohľadávkami,
• skúsenosť s komunikáciou/negociáciou
• dodržiavanie základných štandardov v zmysle pozitívnej komunikácie,

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Špecializovaná banka na podporu bývania

Počet zamestnancov

250-499 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Prvá stavebná sporiteľňa a.s.
Bajkalská 30, P.O.Box 48
829 48 Bratislava
http://www.pss.sk
ID: 4032115  Dátum zverejnenia: 10.2.2021  Základná zložka mzdy (brutto): 1 000 EUR/mesiac