Vedúci odboru správy rizikových úverov

Prvá stavebná sporiteľňa a.s.

Miesto práce
Bajkalská, Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
dohodou
Mzdové podmienky (brutto)
2 300 EUR/mesiac

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Vašou úlohou bude v prvom rade zabezpečiť hladké fungovanie a výsledky odboru správy rizikových úverov.
Zamestnanci u nás na rizikových úveroch upomínajú zábudlivých klientov, zabezpečujú včasne a riadne plnenie si priorít klienta pri splácaní úveru a pomáhajú im nastavovať splátkové kalendáre.
Ideálnym kandidátom je prirodzený líder a motivátor, ktorý si už skúsil prácu s early collection, svoje skúsenosti rád odovzdá ďalej a nezľakne sa ani rozvoja a implementácie nových procesov a nástrojov.

Medzi Vaše úlohy bude patriť aj:
- budovanie, vedenie a motivácia dynamického 16+ tímu ,
- formulácia, pochopenie, presadenie a dosahovanie ambicióznych tímových cieľov
- riadenie a rozvoj interných procesov implementáciou moderných metód zameraných na zabezpečenie splácania úverov a princípov Six Sigma Lean Management
- riadenie agendy exekúcií, splátkových plánov, reštrukturalizácií a odkladov splátok
- riadenia agendy automatizovaného a individuálneho upomínania úverových klientov vo fáze early collections
- zabezpečovanie metodiky odborného útvaru
- nastavenie zodpovedajúcich kontrolných mechanizmov

Zamestnanecké výhody, benefity

- príležitosť pre rozvoj a osobný rast
- pružný pracovný čas
- možnosť stravovania vo vlastnej podnikovej jedálni
- bezplatné parkovanie na vlastnom parkovisku banky
- možnosť získať cieľovú ročnú odmenu

Informácie o výberovom konaní

- životopis v slovenskom jazyku s udaním pracovnej pozície a súhlas so spracovaním osobných údajov prosíme zaslať e-mailom alebo poštou
- pri žiadostiach zaslaných e-mailom vyznačte do kolónky predmet/subject názov pozície, o ktorú sa uchádzate

Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem. Z technických dôvodov budeme kontaktovať len vybraných uchádzačov. Ostatné žiadosti spolu so životopismi, ktoré nebudú vyžiadané späť do 1 mesiaca po uzavretí výberového konania, budú vymazané a skartované v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že právnym základom spracovania Vašich osobných údajov je Vami udelený súhlas. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je výberový proces na obsadenie pracovného miesta o ktoré ste prejavili záujem. Počas spracovania osobných údajov máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Osobné údaje sú spracované personálnym oddelením našej spoločnosti (PSS). Otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov môžete zasielať na zodpovednú osobu PSS formou e-mailu na: [email protected] V súvislosti so spracovaním osobných údajov si Vás dovoľujeme upozorniť, že v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES máte, ako dotknutá osoba, počas spracovania osobných údajov nasledovné práva: právo požadovať od PSS prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie a/alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo vzniesť námietku proti profilovaniu, právo na prenositeľnosť osobných údajov, právo podať sťažnosť na spracúvanie osobných údajov orgánu dozoru - Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na profilovaní a ktoré má právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás podobne významne ovplyvňujú; pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že uvedené práva ste ako dotknutá osoba oprávnená uplatniť v prípade, ak uplatnenie takéhoto práva umožňuje platný všeobecne záväzný právny predpis o ochrane osobných údajov a vykonanie konkrétneho práva je u PSS technicky možné. Súčasne si Vás dovoľujeme informovať, že PSS nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

ekonomické, manažment

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2) alebo Nemecký jazyk - Stredne pokročilý (B2)

Počet rokov praxe

- manažérska prax- 2 roky, odborná prax- 3 roky

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- excelentné komunikačné a negociačné schopnosti
- tímový duch, dynamická osobnosť, zodpovedný prístup a kreativita
- schopnosť definovať a dosahovať ciele, motivovať tím k ich dosiahnutiu
- odolnosť voči stresu, schopnosť práce pod tlakom
- analytické myslenie
- schopnosť prioritizácie

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Špecializovaná banka na podporu bývania

Počet zamestnancov

250-499 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Prvá stavebná sporiteľňa a.s.
Bajkalská 30, P.O.Box 48
829 48 Bratislava
http://www.pss.sk
ID: 3942397  Dátum zverejnenia: 24.7.2020  Základná zložka mzdy (brutto): 2 300 EUR/mesiac