Charakteristika spoločnosti

Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. je špecializovaná banka pre oblasť financovania bývania. Sme renomovaná banka s vysokým kreditom na trhu a u verejnosti. Poskytujeme stavebné sporenie a úvery so zvýhodnenými podmienkami, čím zlepšujeme kvalitu bývania obyvateľstva na Slovensku. V spolupráci s vybranými zmluvnými poisťovňami klientom
sprostredkujeme aj výhodné poistenie nehnuteľnosti, poistenie úveru, životné a pohrebné poistenie.

Ponuky práce: Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., regionálna pobočka Košice

1 - 5 z 5