Právnik - hlavný štátny radca/ oddelenie informovanosti štátnej pomoci

Protimonopolný úrad SR

Miesto práce
Protimonopolný úrad SR, Drieňová, Ružinov
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
dohodou
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
v zmysle zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe, základná platová tarifa 1 071,00 EUR

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Zabezpečuje správne konanie v oblasti minimálnej pomoci. Vykonáva kontrolnú činnosť podľa zákona o štátnej pomoci. Vypracováva metodické pokyny a príručky pre minimálnu pomoc a štátnu pomoc Zabezpečuje koordinačné porady pre poskytovateľov štátnej pomoci a minimálnej pomoci a vypracováva závery a odporúčania z ich rokovaní. Zabezpečuje metodickú činnosť a konzultačnú činnosť v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci. Zabezpečuje školenia a šírenie informácií v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci. Zabezpečuje informovanosť poskytovateľov pomoci prostredníctvom siete kontaktných osôb. Vypracováva správu o poskytnutej štátnej pomoci za predchádzajúci rok. Spravuje webové sídlo štátna pomoc.

Informácie o výberovom konaní

Pre zaradenie do výberového konania č. VK/2019/268 je potrebné sa prihlásiť cez portál www.slovensko.sk. alebo písomne v listinnej podobe, všetky informácie na:
https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/13844

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

28.1.2019 (ostáva ešte 10 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

právo

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Úplný začiatočník (A1)

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Svedomitosť a spoľahlivosť, samostatnosť, komunikačné zručnosti.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Úrad v rámci svojej pôsobnosti
pôsobí v oblasti ochrany a rozvoja hospodárskej súťaže a plní úlohy koordinátora štátnej pomoci.

V oblasti hospodárskej súťaže:
- vykonáva prešetrovanie postavenia a správania sa podnikateľov na relevantnom trhu,
- rozhoduje o uložení povinnosti zdržať sa konania, ktoré je v rozpore so zákonom a odstrániť protiprávny stav,
- postupuje a rozhoduje vo všetkých veciach ochrany hospodárskej súťaže vyplývajúcich z ustanovení zákona, najmä rozhoduje vo veci dohôd obmedzujúcich hospodársku súťaž, vo veci zneužitia dominantného postavenia, vo veci koncentrácie, ukladá pokuty za porušenie zákona,
- kontroluje dodržiavanie rozhodnutí vydaných v konaní pred úradom,
- vydáva stanovisko podľa osobitného predpisu, najmä pri posudzovaní stavu
konkurenčného prostredia , k doručenému podnetu na preskúmanie toho, či sa
uskutočnil dovoz dumpingového tovaru, jeho úrovne a účinku , k návrhu na uplatnenie ochranného opatrenia , k doručenému podnetu na preskúmanie toho, či sa uskutočnil dovoz tovaru subvencovaného zakázanou subvenciou, alebo či sa uskutočnil vývoz takéhoto tovaru na zahraničný relevantný trh a ich účinkov ,
- vydáva všeobecne záväzné právne predpisy na základe splnomocnenia zákona,
- zabezpečuje medzinárodné vzťahy v oblasti ochrany hospodárskej súťaže na úrovni orgánov s právomocou v tejto oblasti, najmä uzatvára bilaterálne zmluvy o vzájomnej spolupráci s partnerskými úradmi, spolupracuje s Európskou komisiou pri plnení úloh vyplývajúcich zo schválených dokumentov, najmä Európskej dohody o pridružení uzatvorenej medzi Slovenskou republikou na jednej strane a Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na strane druhej a Národného programu pre prijatie acquis communautaire, ako aj úloh týkajúcich sa napĺňania koncepcie
integrácie Slovenskej republiky do Európskej únie,
- navrhuje ďalšie opatrenia na ochranu a podporu hospodárskej súťaže, najmä opatrenia súvisiace s odstraňovaním administratívnych, právnych a technických bariér vstupu na relevantný trh, so zavádzaním princípov hospodárskej súťaže do jednotlivých sektorálnych politík, so zavádzaním princípov nediskriminácie, transparentnosti a s vylučovaním možností špecifických rozdielnych prístupov posudzovania prípadov.

V oblasti štátnej pomoci:
- plní úlohy koordinátora štátnej pomoci,
- vypracováva stanovisko k schémam pomoci vrátane ich dodatkov z hľadiska
dodržiavania pravidiel Európskej únie pre pomoc,
- vypracováva stanoviská k návrhom na poskytnutie pomoci ad hoc,
- registruje schémy minimálnej pomoci,
- zabezpečuje metodickú a konzultačnú činnosť v oblasti pomoci,
- zabezpečuje spoluprácu pri schvaľovaní poskytovania novej štátnej pomoci medzi
- poskytovateľmi štátnej pomoci a Európskou komisiou a pri schvaľovaní zmien v existujúcej štátnej pomoci.

Adresa spoločnosti

Protimonopolný úrad SR
Drieňová 24
826 03 Bratislava
http://www.antimon.gov.sk

Kontakt

Kontaktná osoba: Ing. Denisa Ščípová
E-mail: poslať životopis
ID: 3577493   Dátum zverejnenia: 14.1.2019   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   v zmysle zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe, základná platová tarifa 1 071,00 EUR