Charakteristika spoločnosti

Zabezpečujeme komplexné služby v oblasti zneškodnenia odpadov od vyťaženia až po samotnú likvidáciu prípadne zhodnotenie daného odpadu podľa požiadaviek jednotlivého klienta. Zneškodňujeme všetky druhy odpadov.
Zneškodňujeme nebezpečné, tekuté a ostatné odpady. Zneškodňujeme inertné odpady a ponúkame služby zhodnocovania a recyklácie odpadov v rámci celého územia SR.