Charakteristika spoločnosti

Naše združenie Prosocia vzniklo v roku 2006 na základe nezištnej vôle a ako iniciatíva zameraná predovšetkým na rozvoj skupín obyvateľstva v sociálne nepriaznivej situácii. Od nášho vzniku ubehlo zopár rokov, počas ktorých sa naša spoločnosť vypracovala na uznávanú, profesionálnu spoločnosť poskytujúcu komplexné služby pre deti, plnoleté osoby a seniorom odkázaným na pomoc inej osoby.

Zobraziť celú charakteristiku
Čo robíme

Pre našich klientov zabezpečujeme a poskytujeme služby v oblasti:

– Vzdelávania:

Organizujeme akreditované vzdelávacie kurzy MPSVaR – Kurzy Opatrovania a Kurz opatrovanie deti
Organizujeme Kurzy nemeckého jazyka pre opatrovateľky
Rekvalifikačné kurzy a školenia

– Sociálnych služieb pre rodiny:

Poskytujeme krátkodobé aj dlhodobé Opatrovateľské služby rodinám odkázaných na pomoc inej osoby
Poskytujeme sociálne poradenstvo rodinám odkázaných na pomoc inej osoby
Prevádzkujeme požičovňu zdravotníckych pomôcok
Prevádzkujeme ambulantné Špecializované zariadenie
Pre občanov Hurbanova a okolia zabezpečujeme prepravnú službu – sociálny taxík

Skryť celú charakteristiku