Charakteristika spoločnosti

Hlavnou činnosťou spoločnosti je správa bytových domov a nehnuteľností (projekt Slnečnice).