Charakteristika spoločnosti

Naša spoločnosť zabezpečuje správu a prevádzku parkovísk na území Slovenska prostredníctvom najmodernejších technológií. Špecializuje sa na vytvorenie celého projektu od stavby parkoviska až po spustenie automatickej prevádzky priamo na mieru. Preto ako spoločnosť neustále rastie, skvalitňuje svoje služby a udržiava svoje popredné miesto na trhu.