Charakteristika spoločnosti

Patríme medzi najvýznamnejšie projektové spoločnosti na slovenskom trhu v oblasti projektovania stavieb a manažmentu výstavby v oblasti pozemných stavieb. Viac informácii je možné získať na www.proma.sk

Zobraziť celú charakteristiku
Hlavnými oblasťami činnosti PROMA s.r.o. sú hlavne :
- predprojektová investičná príprava stavieb
- projektová príprava stavieb,
- inžinierska činnosť a stavebný a autorský dozor,
- realizácia a manažment stavby.

Skryť celú charakteristiku