Charakteristika spoločnosti

EFC Centrum finančného vzdelania je úplne prvá súkromná škola, kde sa deti môžu naučiť správne rozmýšľať o peniazoch. Moderným, ľahkým a pochopiteľným spôsobom deti učíme, ako peniaze prichádzajú do našich peňaženiek a kam putujú po tom, čo si za ne nakúpime. Ako príklady používame životné situácie, ktoré si 8 a viac ročné deti dokážu živo predstaviť, alebo ich už zažili. V EFC inšpirujeme deti ku kreatívnemu podnikateľskému mysleniu tým, že spoločne riešime rôzne výzvy, súťažíme, hráme hry s finančnou tematikou a hlavne sa pri tom všetkom bavíme.
https://efc-skola.sk