Charakteristika spoločnosti

Výstavba telekomunikačných sieti, riadené miktotunelovanie, pokladanie káblov bezvýkopovou technológiou.