Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť sa zaoberá zásobovaním firiem kancelárskymi potrebami, obalovým materiálom, drogériou, občerstvením a ochrannými pracovnými prostriedkami.