Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť vykonáva bezpečnostné a technické služby na území celého Slovenska.