Charakteristika spoločnosti

www.prodis.sk
Projektovanie bytových, občianskych, administratívnych budov a priemyselných stavieb v profesii statika (novostavby aj rekonštrukcie).