Charakteristika spoločnosti

Súkromná Gastroenetrologicka klinika v starom meste- Bratislava s najnovšími medzinárodnými odporúčaniami a štandardmi s ambulanciami vybavenými najmodernejšími prístrojmi.