Charakteristika spoločnosti

INOVATÍVNA A EFEKTÍVNA PRIEMYSELNÁ ÚDRŽBA, predaj a servis v oblasti špecializovaných produktov pre oblasť priemyselnej údržby