Charakteristika spoločnosti

Rozvíjajúca sa spoločnosť poskytujúca služby v oblastiach stavebného manažmentu a software.