Sestra / lôžkové oddelenie

ProCare, a.s.

Miesto práce
Tematínska, Petržalka
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
Dohodou
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
od 1000 € brutto (+ variabilná zložka)

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Miesto výkonu práce:
ProCare Medissimo, Tematínska 5/A, Bratislava

Náplňou práce sestry na lôžkovom oddelení je:
• identifikuje potreby ošetrovateľskej starostlivosti osoby a zabezpečuje alebo vykonáva uspokojovanie potrieb súvisiacich so zdravím, chorobou alebo umieraním,
• rozhoduje o úkonoch týkajúcich sa poskytovania a riadenia ošetrovateľskej starostlivosti v závislosti od zistených potrieb osoby, , ktorej poskytuje ošetrovateľskú starostlivosť,
• organizuje a zabezpečuje plnenie intervencií v poradí, ktoré zodpovedá potrebám osoby a je v súlade s liečebným plánom určeným lekárom, ak osoba potrebuje lekársku starostlivosť,
• zabezpečuje a vykonáva činnosti súvisiace s prijatím, prepustením, preložením a úmrtím osoby,
• vedie ošetrovateľskú dokumentáciu, kontroluje a analyzuje záznamy v ošetrovateľskej dokumentácii; na základe ošetrovateľskej dokumentácie vykazuje činnosti pre potreby zdravotných poisťovní a štatistiky,
• zabezpečuje poskytovanie kontinuálnej ošetrovateľskej starostlivosti osobe po prepustení z ústavnej zdravotnej starostlivosti do domácej ošetrovateľskej starostlivosti,
• poskytuje informácie súvisiace s poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti v potrebnom rozsahu osobe, rodine,
• spolupracuje s ostatnými zdravotníckymi pracovníkmi,
• zabezpečuje hygienu prostredia vrátane dezinfekcie a sterilizácie zdravotníckych pomôcok, prístrojov, nástrojov a zariadení používaných pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti a podľa stupňa náročnosti dezinfekciu a sterilizáciu aj vykonáva

Zamestnanecké výhody, benefity

Stabilné zamestnanie
Príjemné pracovné prostredie
Odborné tréningy a školenia
Zdravotná starostlivosť aj pre rodinných príslušníkov
Zľavové karty

Informácie o výberovom konaní

Ak Vás táto pozícia zaujala a spĺňate uvedené kvalifikačné predpoklady, zašlite nám svoj štruktúrovaný životopis na doleuvedenú e-mailovú adresu.

Informácie o spracúvaní osobných údajov pre záujemcov o zamestnanie

verzia PIN_HIRING_1.2

Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov je pre nás dôležité a ich ochrana je pre nás veľmi dôležitá, preto by sme Vám radi poskytli informácie týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov.

Ak Vám po prečítaní tohto dokumentu bude čokoľvek nejasné alebo si nebudete niečím istí, radi Vám ktorýkoľvek pojem alebo časť tohto dokumentu vysvetlíme. Neváhajte nás teda kedykoľvek kontaktovať na [email protected] alebo písomne na adrese Prevádzkovateľa (nižšie).

Venujte tiež pozornosť dokumentácii ochrany osobných údajov, ktorá je dostupná na www.procare.sk a na www.svetzdravia.com

Kto spracúva Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje ako prevádzkovateľ spracúva spoločnosť skupiny Svet zdravia alebo skupiny ProCare, v ktorej sa uchádzate o zamestnanie alebo ktorej ste dali výslovný súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, pričom môže ísť o nasledovné spoločnosti:

skupina Svet zdravia:

1. Svet zdravia, a.s., Digital Park II, Einsteinova 25, Bratislava 851 01, IČO 35 960 884
2. Mammacentrum sv. Agáty Banská Bystrica, a. s., so sídlom Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava 5, IČO: 45 964 173,
3. Vranovská nemocnica, a.s., so sídlom M. R. Štefánika 187/177 B, 093 27 Vranov nad Topľou, IČO: 47 249 021,
4. Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s., so sídlom Nemocničná 7, 066 01 Humenné, IČO: 47 249 048,
5. Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, a.s., so sídlom MUDr. Pribulu 412/4, 089 01 Svidník, IČO: 47 249 099,
6. Nemocnica novej generácie Michalovce, a.s., so sídlom Moldavská 8/A, 040 11 Košice, IČO: 48 220 558,
7. Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s., so sídlom Veľkoblahovská 23, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 44 455 356,
8. Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s., so sídlom Ul. Jánskeho 1, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36 597 350,
9. Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s., so sídlom Ul.Špitálska 1, 048 01 Rožňava, IČO: 36 597 341,
10. Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s., so sídlom Hodská 373/38, 924 22 Galanta, IČO: 44 452 519,
11. Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s., so sídlom ul. Špitálska 2, 071 01 Michalovce, IČO: 44 927 380,
12. Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s., so sídlom Ul. SNP 1079/76, 075 01 Trebišov, IČO: 36 597 376,
13. Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s., so sídlom Pavlovova 17, 955 20 Topoľčany, IČO: 46 458 581,
14. Nemocnica na okraji mesta, n.o., so sídlom Nová nemocnica 511, 958 14 Partizánske, IČO: 45 736 316,
15. Svet zdravia DZS, a.s. so sídlom Moldavská cesta 8/A, Košice 040 11, IČO: 46 457 461,
16. Diagnosticum s.r.o. Humenné, so sídlom Ul. 1. Mája 2045, Humenné 066 01, IČO: 36 490 768,
17. Preminter, s.r.o., so sídlom Nižnianska 588/08, Trebišov 075 01, IČO: 45 505 705,
18. PAVLOV amb., s.r.o., so sídlom Moldavská cesta 8/A, Košice - mestská časť Západ 040 11, IČO: 36 199 842,
19. STOPROPLUS, s.r.o., so sídlom M. R. Štefánika 187/177B, Vranov nad Topľou 093 01, , IČO: 47 405 252,
20. Barborka, n.o., so sídlom Špitálska 1, 048 01 Rožňava, IČO: 35 583 339,
21. Nemocnica s poliklinikou Trebišov, n.o., so sídlom Ul. SNP 1079/76, 075 01 Trebišov, IČO: 45 740 020,
22. Svet zdravia Akadémia, n.o., so sídlom MUDr. Pribulu 412/4, 089 01 Svidník, IČO: 37 887 343,
23. Špecializované centrum sociálnych služieb Stropkov, n.o., so sídlom Akademika Pavlova 321/10, 091 01 Stropkov, IČO: 45 741 638,
24. CINRE s. r. o., Tematínska 5/A, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 05, IČO 51 012 138

skupina ProCare:

1. ProCare, a.s., so sídlom Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava 5, IČO: 35 890 568, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3363/B
2. Euromedix, a.s., so sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35 946 792, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3647/B
3. Medicínske centrum Nitra, spol. s r.o., so sídlom Fatranská 5, 949 01 Nitra, IČO: 34 116 338, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 1068/N
4. Medfin PZS, a.s., so sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 36 355 119, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3865/B
5. Mestská poliklinika Sereď, s.r.o., so sídlom Ivana Krasku 2464/38, 926 01 Sereď, IČO: 36 788 473, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 20182/T
6. NOVAPHARM, s.r.o., so sídlom Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava 5, IČO: 35 768 568, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 79634/B
7. Poliklinika ProCare Košice s.r.o., so sídlom Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava, IČO: 50 011 472, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 106919/B
8. Poliklinika ProCare Žiar s. r. o., so sídlom Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava, IČO: 50 007 564, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 106960/B
9. Priemyselné zdravotnícke centrum ProCare, a. s., so sídlom Vlčie hrdlo 49, Bratislava, IČO: 31 387 349, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 783/B
10. PRO SANUS, a.s., so sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35 875 704, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3270/B
11. SI Medical, s.r.o., so sídlom Tematínska 5/A, 851 01 Bratislava, IČO: 36 680 478, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 42503/B
12. wesper, a.s., so sídlom Garbiarska 16, 040 01 Košice, IČO: 44 653 174, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č.: 1622/B
13. Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o., so sídlom Masarykova 9, 040 01 Košice, IČO: 36 582 433, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 15230/V,
14. HARRY HOMER, s.r.o., so sídlom Biringerova 891/1, Nitra 949 01, IČO: 36 847 569, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 20854/N,
15. Ambulancia MUDr. Eleny Szigetiovej, s.r.o., so sídlom Drotárska cesta 45, Bratislava 811 02, IČO: 47 559 365 , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 95574/B,

(ďalej len „Prevádzkovateľ“).

Osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov, ktorá dohliada na ich riadne spracúvanie môžete kedykoľvek kontaktovať elektronicky na adrese [email protected]

Aké Vaše osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva?
Prevádzkovateľ o Vás v papierovej a elektronickej forme spracúva najmä tieto údaje: meno, priezvisko, titul, podpis, korešpondenčná adresa, pohlavie, údaje o vzdelaní, iné údaje uvedené v žiadosti, životopise, motivačnom liste a iných prílohách.

Na aký účel a na akom právnom základe spracúva Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu Prevádzkovateľ spracúva:

a) na Vašu žiadosť na účel realizácie výberového konania na konkrétnu pracovnú pozíciu, o ktorú sa predložením svojej žiadosti uchádzate.

Pre tento účel je poskytnutie vašich osobných údajov úplne dobrovoľné, ale je nevyhnutnou podmienkou Vašej účasti vo výberovom konaní na konkrétnu pracovnú pozíciu, o ktorú sa predložením svojej žiadosti uchádzate. Bez týchto údajov by sme neboli schopní Vás ako uchádzača do procesu výberu zaradiť.

b) na účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa, ktorými sú
- ochrana majetku Prevádzkovateľa alebo zdravia zamestnancov,
- ochrana verejného poriadku a bezpečnosti,
- administrácia informácií súvisiacich s výberový konaním na konkrétnu pracovnú pozíciu, o ktorú sa predložením svojej žiadosti uchádzate,
- určenie, výkon a obhajoba právnych nárokov Prevádzkovateľa.

c) na základe Vášho súhlasu
- na účel Vašej evidencie v zozname záujemcov o zamestnanie v Skupine Svet zdravia a/alebo Skupine ProCare a aktívne predkladanie pracovných ponúk.

Poskytnutý súhlas na tieto účely je úplne dobrovoľný, avšak je nevyhnutný, aby sme boli schopní evidovať Váš záujem o zamestnanie v spoločnosti Skupiny Svet zdravia a/alebo Skupiny ProCare a mohli Vás aktívne osloviť s vhodnou ponukou. Váš slobodný súhlas, ktorý jednoznačne potvrdíte svojím podpisom môžete kedykoľvek odvolať písomnou formou zaslanou do sídla Prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založenom na súhlase pred jeho odvolaním

Budú Vaše osobné údaje poskytované iným príjemcom?
Vaše osobné údaje môžu byť sprístupnené iným spoločnostiam Skupiny Svet zdravia alebo Skupiny ProCare, poskytovateľom IT služieb, advokátom, audítorom, archívu a ďalším osobám, ktoré Prevádzkovateľovi poskytujú služby a s ktorými má uzavretú zmluvu o spracúvaní osobných údajov.

Budú Vaše osobné údaje prenášané do tretích krajín?
Prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín nie je zamýšľaný.

Ako dlho budú Vaše osobné údaje na tento účel spracúvané?
Vaše osobné údaje uchováva Prevádzkovateľ po dobu trvania výberového konania na konkrétnu pracovnú pozíciu, o ktorú sa predložením svojej žiadosti uchádzate.

Ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe súhlasu, Vaše osobné údaje ním budú na daný účel spracúvané po dobu platnosti tohto súhlasu alebo do doby, než súhlas odvoláte.

Pri nakladaní s osobnými údajmi aplikuje Prevádzkovateľ princíp minimalizácie, čo znamená, že len čo uplynie doba, počas ktorej je povinný alebo oprávnený uchovávať osobné údaje, okamžite Vaše osobné údaje anonymizuje z databáz a informačných systémov. V Skupine Svet zdravia a Skupine ProCare sú nastavené prísne vnútorné pravidlá uchovávania osobných údajov, ktoré zaisťujú, že informácie nie sú držané dlhšie, než je Prevádzkovateľ oprávnený alebo povinný.

Aké sú Vaše práva v súvislosti s týmto spracúvaním?
Na základe písomnej žiadosti ste oprávnený (i) požadovať prístup k Vašim osobným údajom, (ii) žiadať opravu Vašich osobných údajov, (iii) žiadať o výmaz Vašich osobných údajov, (iv) požadovať obmedzenie spracúvania, (v) namietať proti spracúvaniu, (vi) požadovať prenos Vašich osobných údajov a (vii) podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, Bratislava.

Dochádza pri spracúvaní Vašich osobných údajov k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania?
Pri spracúvaní Vašich osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania.Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Svojim podpisom vyjadrujem súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu mnou uvedených údajov v žiadosti, životopise, motivačnom liste a iných prílohách na obdobie 3 rokov odo dňa udelenia súhlasu, spoločnosťou Svet zdravia, a.s., so sídlom: Digital Park II, Einsteinova 25, Bratislava 851 01, IČO: 35 960 884 za účelom evidencie môjho záujmu o zamestnanie v spoločnostiach Skupiny Svet zdravia alebo Skupiny ProCare a oslovovania s vhodnými pracovnými ponukami.

Súhlasím s tým, aby spoločnosť Svet zdravia, a.s. poskytla moje osobné údaje ktorejkoľvek zo spoločností:

skupina Svet zdravia:

1. Svet zdravia, a.s., Digital Park II, Einsteinova 25, Bratislava 851 01, IČO 35 960 884
2. Mammacentrum sv. Agáty Banská Bystrica, a. s., so sídlom Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava 5, IČO: 45 964 173,
3. Vranovská nemocnica, a.s., so sídlom M. R. Štefánika 187/177 B, 093 27 Vranov nad Topľou, IČO: 47 249 021,
4. Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s., so sídlom Nemocničná 7, 066 01 Humenné, IČO: 47 249 048,
5. Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, a.s., so sídlom MUDr. Pribulu 412/4, 089 01 Svidník, IČO: 47 249 099,
6. Nemocnica novej generácie Michalovce, a.s., so sídlom Moldavská 8/A, 040 11 Košice, IČO: 48 220 558,
7. Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s., so sídlom Veľkoblahovská 23, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 44 455 356,
8. Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s., so sídlom Ul. Jánskeho 1, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36 597 350,
9. Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s., so sídlom Ul.Špitálska 1, 048 01 Rožňava, IČO: 36 597 341,
10. Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s., so sídlom Hodská 373/38, 924 22 Galanta, IČO: 44 452 519,
11. Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s., so sídlom ul. Špitálska 2, 071 01 Michalovce, IČO: 44 927 380,
12. Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s., so sídlom Ul. SNP 1079/76, 075 01 Trebišov, IČO: 36 597 376,
13. Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s., so sídlom Pavlovova 17, 955 20 Topoľčany, IČO: 46 458 581,
14. Nemocnica na okraji mesta, n.o., so sídlom Nová nemocnica 511, 958 14 Partizánske, IČO: 45 736 316,
15. Svet zdravia DZS, a.s. so sídlom Moldavská cesta 8/A, Košice 040 11, IČO: 46 457 461,
16. Diagnosticum s.r.o. Humenné, so sídlom Ul. 1. Mája 2045, Humenné 066 01, IČO: 36 490 768,
17. Preminter, s.r.o., so sídlom Nižnianska 588/08, Trebišov 075 01, IČO: 45 505 705,
18. PAVLOV amb., s.r.o., so sídlom Moldavská cesta 8/A, Košice - mestská časť Západ 040 11, IČO: 36 199 842,
19. STOPROPLUS, s.r.o., so sídlom M. R. Štefánika 187/177B, Vranov nad Topľou 093 01, , IČO: 47 405 252,
20. Barborka, n.o., so sídlom Špitálska 1, 048 01 Rožňava, IČO: 35 583 339,
21. Nemocnica s poliklinikou Trebišov, n.o., so sídlom Ul. SNP 1079/76, 075 01 Trebišov, IČO: 45 740 020,
22. Svet zdravia Akadémia, n.o., so sídlom MUDr. Pribulu 412/4, 089 01 Svidník, IČO: 37 887 343,
23. Špecializované centrum sociálnych služieb Stropkov, n.o., so sídlom Akademika Pavlova 321/10, 091 01 Stropkov, IČO: 45 741 638,
24. CINRE s. r. o., Tematínska 5/A, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 05, IČO 51 012 138skupina ProCare:

1. ProCare, a.s., so sídlom Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava 5, IČO: 35 890 568, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3363/B
2. Euromedix, a.s., so sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35 946 792, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3647/B
3. Medicínske centrum Nitra, spol. s r.o., so sídlom Fatranská 5, 949 01 Nitra, IČO: 34 116 338, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 1068/N
4. Medfin PZS, a.s., so sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 36 355 119, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3865/B
5. Mestská poliklinika Sereď, s.r.o., so sídlom Ivana Krasku 2464/38, 926 01 Sereď, IČO: 36 788 473, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 20182/T
6. NOVAPHARM, s.r.o., so sídlom Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava 5, IČO: 35 768 568, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 79634/B
7. Poliklinika ProCare Košice s.r.o., so sídlom Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava, IČO: 50 011 472, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 106919/B
8. Poliklinika ProCare Žiar s. r. o., so sídlom Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava, IČO: 50 007 564, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 106960/B
9. Priemyselné zdravotnícke centrum ProCare, a. s., so sídlom Vlčie hrdlo 49, Bratislava, IČO: 31 387 349, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 783/B
10. PRO SANUS, a.s., so sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35 875 704, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3270/B
11. SI Medical, s.r.o., so sídlom Tematínska 5/A, 851 01 Bratislava, IČO: 36 680 478, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 42503/B
12. wesper, a.s., so sídlom Garbiarska 16, 040 01 Košice, IČO: 44 653 174, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č.: 1622/B
13. Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o., so sídlom Masarykova 9, 040 01 Košice, IČO: 36 582 433, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 15230/V,
14. HARRY HOMER, s.r.o., so sídlom Biringerova 891/1, Nitra 949 01, IČO: 36 847 569, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 20854/N,
15. Ambulancia MUDr. Eleny Szigetiovej, s.r.o., so sídlom Drotárska cesta 45, Bratislava 811 02, IČO: 47 559 365 , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 95574/B,

ak tieto budú disponovať voľným pracovným miestom, za účelom umožnenia im priamo ma osloviť s vhodnou pracovnou ponukou.

Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov poskytujem dobrovoľne a môžem ho kedykoľvek odvolať písomnou formou zaslanou do sídla spoločnosti Svet zdravia, a.s. Zároveň vyhlasujem, že všetky mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a správne.

Meno a priezvisko:

Rok narodenia:

Kontaktné údaje:

Dátum:

súhlasím/nesúhlasím

Podpis:

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou
nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

ošetrovateľstvo

Počet rokov praxe

1

Pozícia je vhodná pre absolventa

Áno

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- Pro-klientský prístup
- Vysoká odbornosť
- Pracovné nasadenie
- Záujem o odborný a osobnostný rast

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Sieť polikliník a nemocníc, ktoré patria do skupiny Penta Hospitals International, nájdete takmer vo všetkých regiónoch Slovenska. Našou víziou je stať sa prvou voľbou pre pacientov a inšpirovať ostatných, aby zlepšili zdravotníctvo v strednej a vo východnej Európe.
Sme integrovaným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti novej generácie.
Pro Care, a.s. je sieť, ktorú tvorí 12 polikliník. Je vybavená odborníkmi, najmodernejším technickým vybavením a príjemným estetickým prostredím, kde odbornosť a ľudský prístup je vždy na prvom mieste.
Svet zdravia, a.s. je sieťou silných a stabilných regionálnych nemocníc. V súčasnosti spravujeme 17 všeobecných nemocníc v rámci Slovenska, sme tak najväčšou sieťou ústavných zdravotníckych zariadení na Slovensku. Toto unikátne postavenie nás motivuje k neustálemu zlepšovaniu našich služieb, ale i k zvyšovaniu štandardov poskytovania zdravotnej starostlivosti v celoslovenskom meradle. Meníme tvár našich nemocníc, dizajnujeme nové procesy.
Našim pacientom ponúkame dostupnú a vysokokvalitnú zdravotnú starostlivosť, otvorenú komunikáciu, dôveru a oporu v momentoch, keď ju najviac potrebujú.
Rozvíjame dopravnú zdravotnú službu, ako kľúčovú výhodu siete.

www.svetzdravia.com

Adresa spoločnosti

ProCare, a.s.
Digital park II. Einsteinova 23-25
851 01 Bratislava 5
ID: 3414442   Dátum zverejnenia: 8.6.2018   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   od 1000 € brutto (+ variabilná zložka)