Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť pro4TM.com bola založená v roku 2013 s účelom zoskupiť majiteľov ochranných známok a neustále rozširovať ich vedomosti. Hlavnou poskytovanou službou je tzv TM®-Wachtdog, ktorý predstavuje úplne novú on-line službu, ktorá slúži k ochrane obchodnej známky. Pohotovo informuje o novonahlásených ochodných známkach po celej Európe, ktoré by, pri zreteli na podobnosť, mohli byť v rozpore s už registrovanými známkami.

Ponuky práce: pro4TM.com, s.r.o.

1 - 1 z 1