Charakteristika spoločnosti

Pro Ski, a.s. prevádzkovateľ lyžiarského strediska Winter Park Martinky a prevádzkovateľ gastrozariadení v stredisku.