Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť sa zaoberá opravou a lakovaním motorových vozidiel.www.pro-lak.sk