DevOps Specialist

Information about the position

  • Place of work: Bratislava
  • Contract type: full-time

Job description, responsibilities and duties

- Creating, delivering of application using docker-based configuration scripts
- Preparing test/production environment for implemeting application using scripting
- Co-creation and management of application deployment processes
- Collaboration with development departments, tester and release manager
- Contribute to develop Managed Services and SaaS offerings (based on AWS or Openstack).
- Work with the team and respect Agile methodologies to support high quality standards.

Company on whose behalf the position is being filled

Information technology, computer programming, web portals

Stable international company.

Requirements for the employee

Required education

Secondary with school-leaving examination
Follow-up/Higher Professional Education
University education (Bachelor's degree)
University education (Master's degree)
Postgraduate (Doctorate)

Required experience

3

Personality requirements and skills

- Strong background in Linux/Unix Administration
- Experience with automation/configuration management using either Ansible, Puppet, Chef or an equivalent
- Ability to use a wide variety of open source technologies and cloud services (AWS, OpenStack, Azure...)
- Strong experience with SQL and MySQL (NoSQL experience is a plus)
- A working understanding of code and script (PHP, Python, Perl and/or Ruby)
- Knowledge of best practices and IT operations in an always-up, always-available service

Advertiser

Brief description of the company

Pro HR, s.r.o. je personálno-poradenská spoločnosť špecializujúca sa na oblasť služieb recruiting & selection, executive search a HR consulting. Svojim klientom poskytujeme individuálny prístup k riešeniu otázky zabezpečenia kvalifikovaných zamestnancov. Pro HR realizuje vyhľadávanie a výber kandidátov aktívnym a priamym spôsobom prostredníctvom služieb recruiting & selection a executive search.

Konzultanti spoločnosti permanentne mapujú trh, poznajú aký typ zamestnancov sa nachádza v spoločnostiach s podobným zameraním klienta, príp. konkrétne vhodné pozície s ich náplňou a zodpovednosťami v iných spoločnostiach. Na základe ich znalosti je možné priamo osloviť potenciálne vhodného kandidáta s požadovaným súborom znalostí a skúsenosti.

Spoločnosť Pro HR, s.r.o. sa v oblasti vyhladávania a výberu kandidátov špecializuje na cieľovú skupinu:
1. nižší, stredný, vyšší manažment
2. špecializované pozície – financie, predaj & marketing, logistika & nákup, procesy a kvalita, project management & stratégia + support, CRM
3. IT/telco technické pozície, Help Desk pozície (IT a telco špecialisti, programátori, analytici, SW architekti, projektoví manažéri, atď.)
The company is a holder of a licence to offer recruitment services. (AA/2009/4810/4232/OISS)

Main focus of the company's activities

Employment placement and personal consultancy

Number of employees

5-9 employees

Information about the selection process

Prosíme kandidátov, ktorí prejavili záujem o pracovnú pozíciu, aby zasielali svoje C.V. na / E-mail: [email protected]/ spolu so súhlasom s uchovaním osobných údajov v spoločnosti Pro HR v tomto znení:

Súhlasím so správou, so spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov v spoločnosti Pro HR, s.r.o. Poskytnuté údaje môžu byť spracované pre účely databázy uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, a to až do odvolania písomnou formou. Podľa § 28 odst. 3 cit. zákona je možné súhlas kedykoľvek písomne odvolať v spoločnosti Pro HR, s.r.o.

Company address

Pro HR s. r. o.
Šustekova 49
851 04 Bratislava
http://www.prohr.sk
ID: 3283087   Dátum zverejnenia: 10.1.2018