Spoločnosť získala ocenenie RecruitRank Awards 2016 za najlepšie výberové procesy v roku 2016 podľa hodnotení uchádzačov.

FrontEnd Developer

Information about the position

  • Place of work: Bratislava
  • Contract type: full-time

Job description, responsibilities and duties

- Responsible for architecture, developing, analysis, implementation of new web applications on modern projectfor an Industry area.
- Embedded in agile development and working closely with other team members.
- Programming in Javascript, Angular.js 2, HTML5, CSS3 and using other technologies: MongoDB, Bootstrap, LESS, Grunt, Gulp, bower, SVN...
- Doing effective and precise code reviews.

You should have experience with:
- Knowledge of common JS design patterns.
- An understanding of prototypal inheritance and prototypes.
- Functional scoping and closures.

Company on whose behalf the position is being filled

Other unlisted areas

Stable international company.

Requirements for the employee

Required education

University education (Bachelor's degree)
University education (Master's degree)
Postgraduate (Doctorate)

Educational Specialization

IT, Technical

Language skills

English - Upper intermediate (B2)

Computer skills - programmer

JavaScript - advanced
HTML - advanced
CSS - advanced

Personality requirements and skills

- Fluent in English or German
- experience in JavaScript, Jquery and welcomed experience in Angular.js/node.js or another JS frameworks (react.js, marionette,.js, ember.js)
- JSON JavaScript Libraries
- Bootstrap (HTML5, CSS3, and JS framework for responsive web apps)
- MongoDB, Coffeescript, Backbone...
- Another newest technologies in web development are strongly welcome

Advertiser

Brief description of the company

Pro HR, s.r.o. je personálno-poradenská spoločnosť špecializujúca sa na oblasť služieb recruiting & selection, executive search a HR consulting. Svojim klientom poskytujeme individuálny prístup k riešeniu otázky zabezpečenia kvalifikovaných zamestnancov. Pro HR realizuje vyhľadávanie a výber kandidátov aktívnym a priamym spôsobom prostredníctvom služieb recruiting & selection a executive search.

Konzultanti spoločnosti permanentne mapujú trh, poznajú aký typ zamestnancov sa nachádza v spoločnostiach s podobným zameraním klienta, príp. konkrétne vhodné pozície s ich náplňou a zodpovednosťami v iných spoločnostiach. Na základe ich znalosti je možné priamo osloviť potenciálne vhodného kandidáta s požadovaným súborom znalostí a skúsenosti.

Spoločnosť Pro HR, s.r.o. sa v oblasti vyhladávania a výberu kandidátov špecializuje na cieľovú skupinu:
1. nižší, stredný, vyšší manažment
2. špecializované pozície – financie, predaj & marketing, logistika & nákup, procesy a kvalita, project management & stratégia + support, CRM
3. IT/telco technické pozície, Help Desk pozície (IT a telco špecialisti, programátori, analytici, SW architekti, projektoví manažéri, atď.)
The company is a holder of a licence to offer recruitment services. (AA/2009/4810/4232/OISS)

Main focus of the company's activities

Employment placement and personal consultancy

Number of employees

5-9 employees

Information about the selection process

Prosíme kandidátov, ktorí prejavili záujem o pracovnú pozíciu, aby zaslali svoje C.V. spolu so žiadosťou na / E-mail: anna.tkacova@prohr.sk / spolu so súhlasom s uchovaním osobných údajov v spoločnosti Pro HR v tomto znení:


Súhlasím so správou, so spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov v spoločnosti Pro HR s.r.o. Poskytnuté údaje môžu byť spracované pre účely databázy uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Súhlas je daný na rok a podľa $ 28 odst. 3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.

Company address

Pro HR s. r. o.
Šustekova 49
851 04 Bratislava
http://www.prohr.sk
ID: 3104194   Dátum zverejnenia: 16.6.2017