Spoločnosť získala ocenenie RecruitRank Awards 2016 za najlepšie výberové procesy v roku 2016 podľa hodnotení uchádzačov.

Javascript Engineer (welcomed experience with Angular 2)

Information about the position

  • Place of work: Bratislava
  • Contract type: full-time

Job description, responsibilities and duties

- Responsible for developing, analysis, implementation of new web applications.
- Developing new projects according customers requirements
- Embedded in agile development and working closely with other team members.
- Programming in Javascript, Jquery, Angular.js/react.js, HTML5, CSS3 and using other technologies: MongoDB, Bootstrap
- Doing effective and precise code reviews.


You should have experience with:
- Knowledge of common JS design patterns.
- An understanding of prototypal inheritance and prototypes.
- Functional scoping and closures.

Company on whose behalf the position is being filled

Other unlisted areas

Stable international company.

Requirements for the employee

Required education

Secondary with school-leaving examination
Follow-up/Higher Professional Education
University student
University education (Bachelor's degree)
University education (Master's degree)
Postgraduate (Doctorate)

Educational Specialization

IT, Technical

Language skills

English - Upper intermediate (B2)

Computer skills - programmer

JavaScript - expert
HTML - advanced
CSS - advanced

Personality requirements and skills

- Fluent in English
- JavaScript/Jquery/Angular.js/node.js or another JS frameworks
- JSON JavaScript Libraries
- Bootstrap (HTML5, CSS3, and JS framework for responsive web apps)
- MongoDB, Coffeescript, Backbone...
- Another newest technologies in web development are strongly welcome

Advertiser

Brief description of the company

Pro HR, s.r.o. je personálno-poradenská spoločnosť špecializujúca sa na oblasť služieb recruiting & selection, executive search a HR consulting. Svojim klientom poskytujeme individuálny prístup k riešeniu otázky zabezpečenia kvalifikovaných zamestnancov. Pro HR realizuje vyhľadávanie a výber kandidátov aktívnym a priamym spôsobom prostredníctvom služieb recruiting & selection a executive search.

Konzultanti spoločnosti permanentne mapujú trh, poznajú aký typ zamestnancov sa nachádza v spoločnostiach s podobným zameraním klienta, príp. konkrétne vhodné pozície s ich náplňou a zodpovednosťami v iných spoločnostiach. Na základe ich znalosti je možné priamo osloviť potenciálne vhodného kandidáta s požadovaným súborom znalostí a skúsenosti.

Spoločnosť Pro HR, s.r.o. sa v oblasti vyhladávania a výberu kandidátov špecializuje na cieľovú skupinu:
1. nižší, stredný, vyšší manažment
2. špecializované pozície – financie, predaj & marketing, logistika & nákup, procesy a kvalita, project management & stratégia + support, CRM
3. IT/telco technické pozície, Help Desk pozície (IT a telco špecialisti, programátori, analytici, SW architekti, projektoví manažéri, atď.)
The company is a holder of a licence to offer recruitment services. (AA/2009/4810/4232/OISS)

Main focus of the company's activities

Employment placement and personal consultancy

Number of employees

5-9 employees

Information about the selection process

Prosíme kandidátov, ktorí prejavili záujem o pracovnú pozíciu, aby zaslali svoje C.V. spolu so žiadosťou na / E-mail: anna.tkacova@prohr.sk / spolu so súhlasom s uchovaním osobných údajov v spoločnosti Pro HR v tomto znení:


Súhlasím so správou, so spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov v spoločnosti Pro HR s.r.o. Poskytnuté údaje môžu byť spracované pre účely databázy uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Súhlas je daný na rok a podľa $ 28 odst. 3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.

Company address

Pro HR s. r. o.
Šustekova 49
851 04 Bratislava
http://www.prohr.sk
ID: 2819848   Dátum zverejnenia: 21.11.2016