Charakteristika spoločnosti

Poskytovanie komplexnej kúpeľnej starostlivosti v súlade s indikačným zoznamom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR a s nim súvisiacimi predpismi