Charakteristika spoločnosti

PrintCity Slovakia, s.r.o., je úspešne sa rozrastajúca, plne etablovaná ofsetová tlačiareň ako na slovenskom, tak i zahraničnom trhu. Svojim klientom ponúka komplexný polygrafický servis za využitia najmodernejších technolgii, čím sa od svojej konkurencie odlišuje hlavne v kvalitatívnom meradle.