Charakteristika spoločnosti

Inžinierske stavby-vodovody,kanalizácie,spevnené plochy,demolácie