Charakteristika spoločnosti

spoločnosť prevádzkujúca kantíny a catering