Charakteristika spoločnosti

Univerzitná verejná vysoká škola, ktorá je súčasťou európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania a spoločného európskeho výskumného priestoru. Poskytuje vzdelávanie v akreditovaných študijných programoch všetkých troch stupňov, ako aj ďalšie vzdelávanie.


Ponuky spoločnosti e-mailom