Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť pôsobí v oblasti čistiacich, pracich a žehliacich služieb