Charakteristika spoločnosti

veľkoobchod s hudobnými nástrojmi a profesionálnou audiotechnikou