Charakteristika spoločnosti

Catering, ubytovacie služby.