CAD Drafter

PPC Čab, a. s.

Place of work
Čab, Nitra region, Nitra
Contract type
full-time
Start date
by agreement

Information about the position

Job description, responsibilities and duties

• Technical management of fittings
• Participating in projects
• Supports Engineering, Process-Engineering and etc where his/her specific competences
are applicable
• Convert verbal and written information into 2D drawings for construction use
• Generate customized 2D & 3D models and detailed drawings

Employee perks, benefits

• interesting retirement allowance
• weekly working time 37,5 hrs, flexible working time
• 13th salary
• career growth & development
• working in a multicultural environment

Information about the selection process

Please send your CV by email in English, other way of sending should not be accepted. CV je potrebné zaslať elektronickou poštou.
Your CV has to cover your agreement in accordance with Act of Personal data protection No. 122/2013 /Vo Vašej žiadosti uveďte súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby zaradenia do databázy uchádzačov nasledovne:
V zmysle zákona Zák. č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov uvedených v životopise a motivačnom liste a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce iba spoločnosti Profesia, spol. s r. o. a PPC Čab, a. s. prostredníctvom stránky www.profesia.sk v rámci počítačovej siete internet. Som si vedomý/á, že informácie, ktoré poskytujem týkajúce sa aj zobrazenia fotografie, patria do Osobitnej kategórie osobných údajov. Čestne vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné na základe vlastného rozhodnutia. Tieto údaje môžu byť spracované výlučne pre účely nájdenia vhodného zamestnanca a pre účely databázy uchádzačov o zamestnanie. Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 3 rokov. Po období 3 rokov budú údaje anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely.

Requirements for the employee

Candidates with education suit the position

Secondary with school-leaving examination
Follow-up/Higher Professional Education

Educational Specialization

technical (not mandatory), technical, construction, engineering

Language skills

English - Intermediate (B1)

Other knowledge

AutoCAD - advanced
Autodesk Inventor - advanced

Personality requirements and skills

3 years working experience in technical drawing (advantage)
Proficient in MS Office
English is mandatory (German is advantage)
Communication skills
Technical thinking
Strong problem solving
Team oriented
Detail oriented

Advertiser

Brief description of the company

Unique multinational company with a long tradition on a market which is concerned with development, production and sale of ceramic products (insulators) for technical purposes.

Number of employees

100-149 employees

Company address

PPC Čab, a. s.
Čab 268
95124 Nové Sady
http://www.ppcinsulators.com
ID: 3211038   Dátum zverejnenia: 10.10.2017