BENEFITY

  • PPA CONTROLL, a.s. je spoločnosť, ktorá má dlhoročnú a stabilnú pozíciu v oblasti svojho pôsobenia. Sme zamestnávateľ, ktorý si uvedomuje akú hodnotu predstavuje ľudský kapitál. Vytvárame priestor pre ľudí, ktorí chcú svoj talent a potenciál uplatniť v našej spoločnosti. Vážime si zamestnancov, ktorí sú ochotní svojimi vedomosťami, zručnosťami a svojou energiou prispieť k tomu, aby naša spoločnosť mohla zotrvať na poste lídra medzi slovenskými elektrotechnickými firmami. V súčasnosti v rámci celého holdingu zamestnávame viac ako 700 ľudí.
  • Presadzujeme a dodržiavame najvyššie štandardy kvality a uvedomujeme si, že ľudia sú pre nás najdôležitejší faktor na ceste k uspokojovaniu potrieb zákazníkov a dlhodobému úspechu.
  • Svojim zamestnancom ponúkame možnosť spolupracovať na mnohých, často jedinečných projektoch. Staráme sa o odborný rast a osobnostný rozvoj našich zamestnancov.
  • Ponúkame široký prepracovaný systém benefitov, ktorým podporujeme rovnováhu medzi prácou a súkromím.