Analytik IT bezpečnosti


Mal/a by si záujem pracovať na zaujímavých projektoch v bankovom prostredí? Zaujímaš sa o správu systémov IT bezpečnosti, monitorovanie a vyhodnocovanie bezpečnostných varovaní ?
Ak máš chuť naučiť sa aj niečo nové, možno hľadáme práve teba. Do tímu IT hľadáme šikovného kolegu/kolegyňu na pozíciu Špecialista IT bezpečnosti vykonávajúceho činnosti systémového administrátora IT bezpečnosti v rozsahu:

 • správa systémov IT bezpečnosti, monitorovanie a vyhodnotenie bezpečnostných varovaní
 • denná správa systémov,
 • kontrola bezpečnostných systémov,
 • monitorovanie zdravia bezpečnostných senzorov a endpointov,
 • nastavovanie limitov bezpečnostných varovaní,zber dát a spracúvanie obsahu informácií z bezpečnostných systémov,
 • kontinuálne monitorovanie a vyhodnotenie sledu bezpečnostných varovaní,
 • príprava informácií pre ďalšiu úroveň analýzy.

Informácie o pracovnom mieste:

 • Miesto práce: Bratislava
 • Termín nástupu: dohodou
 • Druh pracovného pomeru: plný úväzok na dobu určitú 1 rok (Následne je v prípade vzájomnej spokojnosti možné zmluvu predĺžiť na dobu neurčitú)

Systémy IT bezpečnosti:

Systémy IT bezpečnosti:
 • SIEM (Security Information and Event Management and Log Management Systems),
 • DLP (Data Loss Prevention system) a systému na klasifikáciu dát (Data Tag System),
 • IAM (Identity and Access Management) systém,
 • Systémy na detekciu prienikov a ochranu pred prienikmi (IDS a IPS),
 • Systémy pre kontrolu webovej a mailovej komunikácie,
 • Systémy pre ochranu pred škodlivým kódom,
 • Systém na ochranu webových aplikácií.

Poskytuje podporu pri nasledujúcich činnostiach:

 • návrh, budovanie a nasadzovanie bezpečnostných SW riešení,
 • tvorba a udržiavanie bezpečnostných politík, štandardov and vyhodnocovanie reportov
 • riadenie návrhov riešení a vyhodnocovanie compliance a aplikovateľnosť bezpečnostných štandardov,
 • spolupráca pri výkone bezpečnostných auditov a poskytovanie odporúčaní na mitigáciu rizika

Požiadavky:

 • Kvalifikovaný uchádzač s bakalárskym titulom v oblasti počítačových informačných technológií, súvisiaceho študijného odboru alebo rovnocennej pracovnej skúsenosti s ambíciou vstúpiť do oblasti informačnej bezpečnosti
 • 3 roky skúseností s administratívou komplexných IT systémov so zameraním na SIEM and/or DLP
 • Znalosti z Credential and Risk management systémov
 • CISA, CISM, CSX certifikáty sú výhodou
 • Základná až stredná znalosť o bezpečnostných technológiách:
- firewally, aplikačné firewally,
- systémy IDS/IPS,
- antivírusová ochrana and content filteringu,
- Znalosti všeobecných protokolov ako sú SNMP, HTTP, HTTPS, SMTP, NTP, LDAP, Kerberos, RADIUS and FTP,
- Pochopenie procesu vyšetrovania bezpečnostného incidentu,
- Pochopenie najlepších bezpečnostných praktík,
 • Základná znalosť:
- riadenia rizík a tvorby politík,
- kontroly zraniteľnosti systémov,
- ochrany údajov,
- technológií na monitorovanie systémov,
- bezpečnostných prvkov siete a operačných systémov,
- bezpečnosti webových aplikácií,
- ukladania údajov v rámci databáz a prístupu ku údajom (sql),
 • Znalosť anglického jazyka (slovom aj písmom, B2)
 • Dobrý úsudok a schopnosť rozhodovania sa, schopnosť správne analyzovať situáciu
 • Schopnosť pracovať samostatne a pod nárazovým tlakom
 • Schopnosť učiť sa nové veci rýchlo a prioritizovať si úlohy

Ponúkame

Medzi výhody a benefity, ktoré našim zamestnancom ponúkame, patria:
 • férové odmeňovanie individuálnych výkonov našich zamestnancov
 • 5 dní voľna na preliečenie v prípade práce neschopnosti „sick days“
 • výhodné čerpanie bankových, poistných a investičných produktov
 • príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
 • príspevok na regeneráciu a relax
 • podporovanie profesionálneho a osobného rozvoja
 • teambuildingové aktivity
 • nadštandardná lekárska starostlivosť
 • zľavy u našich partnerov"

Informácie o výberovom konaní

Váš životopis spolu s motivačným listom starostlivo posúdime. Vzhľadom na veľký záujem zo strany uchádzačov bohužiaľ nie je možné kontaktovať každého kandidáta osobne. Preto uchádzačov o pracovnú pozíciu, ktorí spĺňajú požadované kritériá, budeme najneskôr do 2 týždňov po zaslaní životopisu kontaktovať za účelom telefonického rozhovoru, ako formou prvého predvýberu. Po absolvovaní takéhoto telefonického rozhovoru a splnení základných kritérií budete pozvaná/pozvaný na ďalšie stretnutie.

O nás

Poštová banka vám ponúka priestor pre realizáciu vlastných riešení a príležitosť podieľať sa na raste banky. Naštartujte svoju budúcnosť s nami a staňte sa aj vy súčasťou mladého a dynamického tímu ľudí, ktorý stojí za úspechmi našej banky. Sme starostlivá banka. Sme zrozumiteľná banka. Sme dostupná banka. Sme slovenská banka.
Výber Poštovej banky je pre Vás dobrým rozhodnutím:
 • Už 23 rokov na trhu – patríme medzi najsilnejšie banky na Slovensku
 • Slovenská banka – dokážeme flexibilne prijímať zmeny a dobre poznáme potreby našich klientov
 • Banka s miliónom klientov – každý piaty Slovák je našim klientom
 • Jednoduchá a zrozumiteľná banka pre každého – rešpektujeme požiadavky a potreby našich klientov
 • Najdostupnejšia banka – viac ako 1 600 obchodných miest po celom Slovensku, 43 vlastných pobočiek a 215 bankomatov
 • 7 000 miest na výber hotovosti – svoju hotovosť si vyberiete nielen vo veľkých mestách, ale aj v menších obciach

Štandardnú ponuku bankových produktov a služieb dopĺňajú poistné produkty, podielové fondy a dôchodkové sporenie v druhom pilieri.

SKUPINA POŠTOVEJ BANKY
Vďaka dcérskym spoločnostiam poskytuje skupina Poštovej banky najčastejšie produkty a služby pod jednou strechou. Do skupiny Poštovej banky patria:
 • Poštová poisťovňa – komplexne pokrýva oblasť poistenia
 • Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky – produkty a služby v oblasti dôchodkového sporenia v II. pilieri
 • PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ Poštovej banky – ponúka možnosť investovania prostredníctvom podielových fondov
 • PB Partner – rozvíja obchod na poštách
 • POBA Servis – podnik pomocných bankových služieb
 • PB Finančné služby – poskytuje služby operatívneho a finančného lízingu
 • PB IT – zabezpečuje starostlivosť o IT prevádzku a služby
a
 • NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY – podporuje deti a mladých ľudí z detských domovov a sociálne slabších rodín v oblasti športu, vzdelávania, ochrany zdravia a sociálnej pomoci."

Kontakt

Poštová banka, a.s.

Dvořákovo nábrežie 4
811 02 Bratislava

ODPOVEDAŤ Späť na výpis pozícií
ID: 3260149   Dátum zverejnenia: 4.12.2017  
Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.