Aktuár

Na pozíciu Aktuára hľadáme kandidáta/kandidátku ktorý/á:

• sa podieľa sa na príprave poistných produktov a ich aktualizácii, najmä vypracúva návrh poistno-matematickej časti pre nové produkty,
• vypočítava sadzby pre nové produkty a prepočítava sadzby pre staršie produkty,
• zabezpečuje profit-testing produktov,
• vypracúva rôzne aktuárske analýzy, štatistiky a výpočty škodovosti,
• koordinuje výpočet technických rezerv,
• stanovuje primerané metódy, modelov a predpokladov pre výpočet technických rezerv,
• posúdzuje primeranosti a kvality údajov použitých pri výpočte technických rezerv,
• porovnáva najlepší odhad technických rezerv so skutočnosťou,
• informuje predstavenstvo o spoľahlivosti a primeranosti výpočtu technických rezerv,
• kontroluje výpočet technických rezerv podľa zákona o poisťovníctve,
• posudzuje koncepcie upisovania a koncepcie primeranosti zaistných programov,
• testuje a overuje aktuárske modely používané pri vývoji nových produktov, pri výpočte technických rezerv a kapitálových požiadaviek,
• poskytuje súčinnosti pri zabezpečovaní uplatňovania účinného systému riadenia rizík, najmä pri modelovaní rizík pri výpočte kapitálových požiadaviek v súlade so zákonnými požiadavkami a pri vlastnom posúdení rizika a solventnosti (ORSA).

Informácie o pracovnom mieste

• Miesto práce: Bratislava
• Ponúkaný plat (brutto): dohodou
• Termín nástupu: dohodou
• Druh pracovného pomeru: plný úväzok
• Doba určitá: 1 rok (následne je v prípade vzájomnej spokojnosti možné zmluvu predĺžiť na dobu neurčitú)

Osobnostné predpoklady, ďalšie požiadavky

• Schopnosť efektívneho riešenia problémov
• Skvelé komunikačné a prezentačné zručnosti

Odborné a kvalifikačné predpoklady

• prax v danej oblasti minimálne 2 roky
• vzdelanie v odbore aktuárstvo, štatistika, matematika a financie
• Anglický jazyk – pokročilý
• Microsoft Excel - pokročilý

Informácie o výberovom konaní

Každý životopis spolu s motivačným listom starostlivo posúdime. Vzhľadom na veľký záujem zo strany uchádzačov bohužiaľ nie je možné kontaktovať každého kandidáta osobne. Preto uchádzačov o pracovnú pozíciu, ktorí spĺňajú požadované kritériá, budeme najneskôr do 2 týždňov po zaslaní životopisu kontaktovať.

Všetkým uchádzačom ďakujeme za prejavený záujem

Kontakt

Poštová banka, a.s.


ODPOVEDAŤ Späť na výpis pozícií
ID: 3155589   Dátum zverejnenia: 9.8.2017  
Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.