Charakteristika spoločnosti

PORFIX-pórobetón, a.s., Zemianske Kostoľany je dynamicky rastúci domáci výrobca stavebného materiálu s inovatívnou stratégiou.