Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť sa zaoberá vydávaním ekonomickej a právnej literatúry.