12 EUR/hod.

Externý poradca pre oblasť DuU/PaM verejnej správy

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Miesto práce
Práca z domu
Druh pracovného pomeru
na dohodu (brigády), živnosť
Celková mzda (brutto)
12 EUR/hod.

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Vytvárame príležitosť pre záujemcov s praxou v oblasti rozpočtového práva, daní a účtovníctva, miezd a personalistiky so zameraním na verejnú správu ktorí majú ambíciu na sebe neustále pracovať a prehlbovať si svoje vedomosti.

Ponúkame externú spoluprácu podľa dohody v rozsahu cca 40 h/mesiac, primárne v čase od 09:00 do 12:00hod. alebo od 13:00 do 15:00 hod. Časový interval je na dohode, podľa možnosti kandidáta.

Hlavné činnosti:
- odborná poradenská činnosť v oblasti daní a účtovníctva (verejná správa), miezd a personalistiky (verejná správa) prostredníctvom chatu,
- spracovanie odpovedí z listárne pre zákazníkov spoločnosti,
- sledovanie zmien v daňovej a účtovnej legislatíve a v legislatíve miezd a personalistiky so zameraním na verejnú správu a aplikácia legislatívnych zmien v podmienkach klienta,
- tvorba koncepčných riešení v rôznych oblastiach zameraných na verejnú správu daňovej, účtovnej problematiky, miezd a personalistiky, odhaľovanie a eliminácia daňových rizík pre klienta,
- znalosť daňových zákonov (DPH, Daň z príjmov, Miestne dane, o dani z motorových vozidiel) na profesionálnej (resp. pokročilej) úrovni,
- poznanie zákonov z rozpočtového práva (o rozpočtových pravidlách verejnej správy, o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákon o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení) na profesionálnej (resp. pokročilej) úrovni,
- ovládanie účtovných predpisov (Zákon o účtovníctve, Postupy účtovania pre rozpočtové, príspevkové organizácie, ŠF, obce a VÚC a opatrenie, ktorým sa ustanovuje rozpočtová klasifikácia),
- znalosť zákonov z personalistiky a miezd (Zákonník práce, zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancoch pri výkone práce vo verejnom záujme, zákon o výkone práce vo verejnom záujme, nariadenie o katalógoch pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme)
- vedomosť školských zákonov (zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, Školský zákon)
- orientácia v úprave obchodných vzťahov podľa Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka, tiež zákona o obecnom zriadení.

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny

12 EUR/hod.

Informácie o výberovom konaní

Posilní náš tím a ozvi sa na: [email protected]

Do výberového konania budú zaradení len uchádzači spĺňajúci požadované kritéria.

Nábor najvhodnejších uchádzačov realizujeme v mieste sídla spoločnosti, prípadne cez skype. Vzhľadom k veľkému počtu žiadostí, nie je možné odpovedať všetkým uchádzačom. Kontaktovať budeme iba kandidátov zaradených do výberového konania za účelom pohovoru.

Všetky osobné údaje, ktoré nám vo svojich materiáloch poskytnete, považujeme za dôverné v zmysle nového zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
Viac info o GDPR na: http://www.pp.sk/kariera

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou
nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
študent vysokej školy
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Ostatné znalosti

Fakturácia - pokročilý
Mzdové účtovníctvo - pokročilý

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Samostatnosť, precíznosť, melodický hlas.
Príjemný a asertívny slovný prejav, schopnosť sociálneho kontaktu.
Internet - pokročilý.
Prax minimálne 2 roky v oblasti daní a účtovníctva, personalistiky a miezd verejnej správy.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Vydavateľský a vzdelávací dom Poradca podnikateľa, spol. s r.o. zastrešuje dobrovoľné zoskupenie samostatných obchodných spoločností založených na spoločnej filozofii podnikania – rovnakých hodnotách, princípoch riadenia a princípoch vzájomne synergickej partnerskej výhodnosti v rámci skupiny. Základnou filozofiou skupiny v podnikaní je pozitívna energia, voľnosť myšlienok, dôslednosť, profesionalita a originalita.

Vydavateľský a vzdelávací dom PP tvoria vydavateľstvá: Poradca podnikateľa, spol. s r. o., S-EPI, s. r. o. a EUROKÓDEX, s. r. o. Poradca podnikateľa je jedno z najstarších novodobých vydavateľstiev, ktoré okrem vydávania tlačených periodík z oblastí daní, účtovníctva a pracovného práva, je dlhoročným partnerom MS SR v oblasti tlače a distribúcie Zbierky zákonov Slovenskej republiky, v minulosti Obchodného vestníka a taktiež partnerom MF SR pri vydávaní Finančného spravodajcu. Na základe dlhodobého odborného vývoja a pôsobenia na trhu vyvinulo vydavateľstvo elektronický ekonomicko-právny systém EPI, ktorého súčasným prevádzkovateľom je spoločnosť S-EPI. Okrem portálu epi.sk spravuje spoločnosť S-EPI portály vssr.sk, zakon.sk, zakonypreludi.sk mzdovecentrum.sk a danovecentrum.sk. Vydavateľstvo EUROKÓDEX, s. r. o. je mladé, progresívne vydavateľstvo hodnotnej odbornej literatúry v tlačenej podobe, ktoré aktuálne vydáva publikácie z oblasti práva, ekonómie, marketingu, informačných technológií a psychológie.

Ďalšími partnermi v podnikaní sú spoločnosti: Informačné centrum podnikateľov, s.r.o., SOHO1, s.r.o., Drevenice JÁNOŠÍKOV DVOR, Hotel Absolutum Praha, Nadácia rozum a cit.

Spoločne vyhľadávame trhové príležitostí, spájame myšlienky a partnerov a spoločne sa tešíme z víťazstiev. V našich tímoch sú vítaní ľudia, ktorí dokážu kľudnou a vytrvalou energiou dosiahnuť úspech prostredníctvom vyhľadania príležitosti a jej dotiahnutím k výsledku.

Ak patríte medzi odvážnych ľudí s hlbokými vôľovými vlastnosťami, ktorí majú radi zmenu a dynamickú prácu, ste na správnej adrese!

Počet zamestnancov

100-149 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A
010 01 Žilina
http://www.epi.sk
ID: 3758645   Dátum zverejnenia: 9.9.2019   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   12 EUR/hod.