Charakteristika spoločnosti

Poradca podnikateľa
sme líder v poskytovaní systému ekonomických a právnych informácií na Slovensku. Viac ako 33 rokov osvetľujeme zákutia slovenskej legislatívy a pomáhame podnikateľom. Ukazujeme spoľahlivé skratky a riešenia v oblasti práva, daní a účtovníctva, miezd a personalistiky, verejnej správy i firemnej bezpečnosti. V online aj printovej podobe.

Zobraziť celú charakteristiku
Viac o nás na: https://www.pp.sk/

Naše produktové značky:

www.danovecenturm.sk
www.mzdovecentrum.sk
www.vssr.sk
www.profivzdelavanie.sk
www.bezpecnostvpraxi.sk
www.epi.sk

V súčasnosti zamestnávame 120 zamestnancov v meste Žilina, kde máme aj vlastné sídlo firmy – PP Centrum. Dobré medziľudské vzťahy na pracovisku sú jednou z našich najsilnejších stránok. Sme priateľskí, pomáhame si a máme radi aj našich zákazníkov. Dávame každému priestor sa vyjadriť a pracujeme aktívne so spätnou väzbou.


Naši zamestnanci oceňujú hlavne:

Skvelý, priateľský a inšpiratívny kolektív.
Možnosť skĺbiť pracovné tempo so súkromným životom.
Hybridný pracovný čas - 50/50 - home office/fyzická účasť.
Zdravá miera slobody – vo vyjadrovaní názorov, myšlienok a i.
Pri problémoch vždy pomôžeme, nájdeme riešenie.
Veľa kreativity, nápadov a rozmanitosti.
Možnosť rásť a vzdelávať sa.
V PP sa nikdy nenudíme.
Zaujímavé zamestnanecké teambuldingy a účasť na konferenciách.

Sme Poradca podnikateľa, silná a rešpektovaná slovenská značka s tradíciou – a sme na to patrične hrdí.

Tešíme sa dovidenia.

Skryť celú charakteristiku