Charakteristika spoločnosti

spoločnosť sa zaoberá výrobnou činnosťou v strojárenstve
- výroba prívesných vozíkov