Charakteristika spoločnosti

• priemyselná výroba kŕmnych zmesí vrecovaná a voľne ložená pre všetky druhy hospodárskych zvierat, vrátane ich rozvozu špeciálnymi prepravníkmi

Zobraziť celú charakteristiku
• nákup a predaj, ošetrovanie, skladovanie a odbyt rastlinných výrobkov, poskytovanie služieb sušenie a čistenie obilia

• servisná analytická - laboratórna činnosť na zákazku

Skryť celú charakteristiku